FAQ - Farligt gods

Et ADR-bevis er din tilladelse til at transportere eksempelvis faremærkede produkter både nationalt og internationalt. Mange gange skal du have et grundkursus og nogle ekstra kurser alt efter, hvad du skal køre med.
Du skal have kurset ADR Grund- og specialiseringskursus - klasse 1 for at du må transportere sprængfarlige stoffer . Det tager 4 dage.

Du skal altså både have et ADR Grundkursus og et ekstra kursus. Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.

Du skal et grundkursus i AD og have kurset ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank.
Det tager 4,7 dage.

Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.
ADR grundkursus - vejtransport af farligt gods i emballageEt ADR grundkursus tager 3 dage. Efter kurset kan du varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.

Du kan også tage den samlede pakke ADR Grund- og specialiseringskursus tank + klasse 1. Kurset varer 5,4 dage.Du må efter endt kursus køre med farligt gods i emballager og take- inklusiv gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.

Det afhænger af, hvad du har i forvejen.

47706: ADR Repetition Grundkursus
Det tager 2 dage.
Efter gennemført uddannelse og bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47707: ADR Repetition Grundkursus + kl. 1
Det tager 2 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47714: ADR Repetition Grundkursus Tank
Det tager 3 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis.
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47706: ADR Repetition Grundkursus Tank + kl. 1
Det tager 3 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis.
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis
Farligt gods er ting som dieselolie, gasflasker eller kemikalier. Det er ting, der kan være farlige for mennesker, dyr eller omgivelser. Derfor er et gyldigt ADR bevis lovpligtigt, når du fragter den type gods.

Nej, Man kan ikke få et midlertidigt ADR bevis Det handler om transport af farligt gods, så det er kun det rigtige ADR bevis, der er gyldigt.
Du kan godt tage et ADR-kursus og få et ADR bevis, imens du er ledig.Du skal tale med dit jobcenter eller din a-kasse for at få afklaret, om de vil bevillige et ADR kursus som et værktøj på din vej mod nye karrieremuligheder. A-kassen vil jo gerne hjælpe dig videre i job, og dit bevis kan være den korteste vej til et ny ansættelsesforhold.