Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling

Hold

19-02-2025
Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling
18-02-2026
Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling
Kort fortalt

Efter kurset kan du agere og håndtere arbejdsopgaver sømmeligt og værdigt i situationer omkring begravelseshandlingen.Du har forståelse for, hvordan egen fremtoning og imødekommenhed samt de fysiske rammers beskaffenhed i udførsel af arbejdet, har betydning for den etiske opfattelse af begravelseshandlingen.Du har en forståelse af vigtigheden af at agere professionelt men samtidig også passe på sig selv og dine kolleger. Du kan gennem refleksion over egen praksis og via dialog og sparring være med til at forbedre forholdene på din arbejdsplads, så etik, æstetik og værdighed bliver tydeligt i arbejdsudførslen.

Info om fag
49761 - Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med kremering, bisættelse, urnenedsættelse og begravelse.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med kremering, bisættelse, urnenedsættelse og begravelse agere på en sømmelig og værdig måde, overfor afdøde, i kontakt med pårørende, og ved rundvisninger, ud fra gældende retningslinjer og procedurer mm.

Deltageren har forståelse for etiske forhold og kan reflektere over egen adfærd og praksis og kan overfor afdøde og i kontakt med pårørende forstå betydningen af:
- egen fremtræden og ageren
- fysiske rammers fremtræden

Fagnummer: 49761 Etiske krav i forbindelse med begravelseshandling Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90