Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Sterilarbejdet på sygehusene

Mål

  1. Deltageren kan medvirke i arbejdet med genbehandling af steriliserbart medicinsk flergangsudstyr.
  2. I det arbejde kan deltageren medvirke til at identificere, om egne arbejdsgange overholder gældende standarder og retningslinjer.
  3. Endvidere kan deltageren forebygge og afbryde smitteveje ud fra viden om hygiejniske principper.
  4. Deltageren kan udføre opgaverne: Rengøring, desinfektion, kontrol, oplægning, emballering og sterilisering af flergangskirurgisk udstyr samt modtagelse, håndtering, opbevaring og distribution af sterile en- og flergangsartikler.
  5. Deltageren kender til kirugiske instrumenter med henblik på at kunne kunne vurdere disse og udføre relevant vedligeholdelse af dem.
  6. Deltageren har viden om anvendelse af kvalitetsstyringssystemer og elektroniske dokumentationssystemer samt disses betydning for styring, kommunikation og samarbejde internt såvel som eksternt.
  7. I det daglige arbejde kan deltageren tage hensyn til arbejdsmiljømæssige faktorer og har forståelse for eget ansvar i den forbindelse.