Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter

Mål

  1. Eleven kan indgå i arbejdet ved modtagelse af akutte eller svært tilskadekomne patienter på fælles akutmodtagelse, skadestue og traumecenter.
  2. Eleven kan udføre egne arbejdsopgaver på baggrund af en forståelse for arbejdsorganisering på den pågældende afdeling samt sin egen rolle i teamet.
  3. Eleven kan forflytte, vende og afklæde svært tilskadekomne patienter under hensyntagen til mulige skader på nakke og ryg.
  4. I det arbejde har deltageren kendskab til relevant udstyr og hjælpemidler.
  5. Eleven kan genkende ændrede symptomer hos den svært tilskadekomne eller akut syge patient, handle hensigtsmæssigt inden for eget kompetenceområde og videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.