Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Kommunikation og konflikthåndtering

Mål

  1. Eleven kan kommunikere forståeligt og hensigtsmæssigt både mundtligt og gennem it med kunder, ledere og kollegaer.
  2. Eleven er bevidst om kommunikationens og samspillets betydning og kan medvirke til at forebygge konflikter.
  3. Eleven kan anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller.
  4. Eleven kan skelne mellem konfliktfremmende og –dæmpende adfærd.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, kan give et billede af, hvordan løsningsforslag kan danne præcedens for kommende løsningsforslag.

Fagligt indhold

I faget vil der blive arbejdet med indblik i, hvad der karakteriserer hensigtsmæssig og forståelig kommunikation i forskellige sammenhænge.

Der vil ligeledes være fokus på menneskelig adfærd og psykologiske spil, hvordan håndterer vi konflikter og hvad hæmmer / fremmer konflikter.

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes.
Udbydes på rutineret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.