Bliv serviceassistent

Bliv serviceassistent

Branchespecifik rengøring

Mål

  1. Rengøring af rene rum. Eleven får viden om de korrekte hjælpemidler og kemikalier til rengøringsopgaven.
  2. Eleven får viden om de korrekte metoder, arbejdsgange og processer ved at iføre sig steril dragt og ved gennemgang i sluse til rene rum.
  3. Eleven får viden om de korrekte metoder, der hindrer spredning af mikroorganismer, så risikoen for spredning af infektion mindskes.
  4. Rengøring af transportmidler. Eleven får viden om de mest hensigtsmæssige metoder, midler og redskaber i forhold til forskellige transportmidlers særlige pladsforhold, den interne arbejdsfordeling, deadlines, kvalitetskrav og ergonomi.
  5. Skadeservice. Eleven får viden om hvordan man medvirker til at stoppe skaden, redde løsøre, afdække, rydde op, og rengøre.
  6. Eleven får viden om arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med skadeservicearbejdet.
  7. Rengøring af fødevarevirksomhed. Eleven får viden om, hvordan man udfører rengøringsopgaver på fødevarevirksomheder på en hygiejnisk, sikkerhedsmæssig og miljømæssig måde.
  8. Eleven får viden om, hvordan man udfører bakteriologisk og visuel kontrol i henhold til gældende lovgivning.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, kan derefter give eleverne en grundlæggende basisviden omkring de enkelte emner.

Fagligt indhold

I faget vil der blive arbejdet med de forskellige emner. Vedr. emnet rene rum får eleverne mulighed for at vurdere og sammenligne de forskellige rengøringsmidler og metoder til dette. Vi har ikke rene rum til afprøvning, men vi har beskrivelser hertil. I emnet rengøring af transportmidler vurderes behov og kvalitet af rengøringen og der afprøves på de forskellige transportmidler især senge og kørestole men også andet relevant for eleverne. I emnet skadeservice vurderes forskellige niveau af skader og hvordan dette kan begrænses efterfølgende. Herudover arbejdes der med forskellige værnemidler og sikkerhedsforhold på området. I emnet rengøring af fødevarevirksomhed arbejdes ud fra elevkøkken her på skolen og hvordan rengøringen ellers generelt kan beskrives og gennemføres. Herudover arbejdes med lovgivningsområdet og hvordan dette ses gennemført ude i fødevarevirksomhederne.   

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes
Udbydes på begynder niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.