Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Varebilschauffør

Bliv klar til at levere varen

Fra den 1. juli 2019 er varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods for fremmed regning, med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, omfattet af godskørselsloven.

Det betyder, at alle varebilschauffører fremover skal have et gyldigt bevis. På AMU-Fyn tilbyder vi både kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse.

Dit bevis fornyes hvert 5 år. Det gør du ved at tage kurset "Efteruddannelse for varebilschauffør"

Følgende er gældende ved lov:

  • En chauffør med under 2 års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør skal erhverve en grundlæggende kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører.
  • En chauffør, der i perioden 1/72009 til 30/6-2019 i mindst to år har haft hovedbeskæftigelse som varebilschauffør skal have gennemført efteruddannelsen efter flg. frist:

NB: Der skal ansøges hos færdselsstyrelsen for at få godkendt sine to års erfaring og denne godkendelse kan der så køres på i perioden frem til sin efteruddannelse.

Chaufførens fødselsdag

25, 26 el. 27 – senest 30.06.2023
28, 29, 30 el. 31 – senest 31.12.2023

Chaufføren skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år.

FAQ - Varebilschauffør

De sidste mange år er e-handel kun vokset. Dette har en stor betydning for antallet af pakkepost, der skal distribueres. Som varebilschauffør kan man blive ansat i et distributionsfirma. Man kan også starte som selvstændig, dette kræver dog en varebilstilladelse. Muligheden for at få job efter varebilschaufføruddannelsen er derfor rigtig god.
Der opkræves en deltagerbetaling efter gældende regler. Deltagere, som er i AMUs målgruppe, har mulighed for at ansøge om løntabsgodtgørelse under uddannelsen. Deltagere, som har mere end 24 km fra bopæl til uddannelsesstedet og retur, har ret til befordringstilskud. Dette gør sig dog ikke gældende, hvis der er tale om virksomhedsforlagt undervisning.
Siden d. 1. juli 2019 er der blevet vedtaget en godskørselslov, som omfatter varebiler på 2.000 kg til 3.500 kg., som fragter gods for fremmed regning, og som omfatter at man fremover skal have et gyldigt bevis. Dette bevis skal fornyes hvert 5. år. Dette gør man ved at tage kurset efteruddannelse for varebilschauffør.
På varebilschaufføruddannelsen får du kendskab til færselslovgivningen, hvor der særligt lægges vægt på de emner, der kan relatere sig til arbejdet som varebilschauffør. Dernæst får du kendskab til energirigtig og defensiv kørsel og hvordan man kører sikkert, så man forhindrer at ulykker og uheld sker. Du får derudover kendskab til lastsikring, ergonomi og førstehjælp.

Se relevante kurser