Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Se vores udvalg af kurser indenfor transport & lager

Farligt Gods

Hvad er dine muligheder med et ADR-bevis?

Betegnelsen ADR stammer fra en EU-konvention om international transport af farligt gods på landeveje. Det er en forkortelse af det franske "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route".

Et ADR-bevis er obligatorisk for at kunne transportere farligt gods som for eksempel faremærkede produkter, dieselolie, gasflasker m.m. på offentlige veje.

ADR kurserne henvender sig til dig, der ønsker at kunne transportere farligt gods i forskellige typer emballage enten nationalt eller internationalt. Du bliver uddannet i at identificere, læsse, transportere og aflæsse forskellige typer af farligt gods og materiel, så du kan sikre både dig selv og dine omgivelser i processen. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Et gyldigt ADR-bevis er altså både for din egen og andres sikkerhed, når der skal transporteres forskellige typer af farligt gods

Når du har gennemført de nødvendige kurser i transport af farligt gods, åbner du op for nye karrieremuligheder inden for transportbranchen.Gyldigt ADR bevis til transport af farligt gods

Et ADR bevis er gyldigt i 5 år, efter det skal det fornys, så du igen bliver klar til at håndtere farligt gods.

Som chauffør kan du komme til at transportere mange slags farligt gods, fra gasflasker og benzin til eksplosive stoffer eller endda radioaktive stoffer. Derfor er det vigtigt, at du er opdateret med den nyeste viden om transport af farligt gods ad vej. Så er både du og godset sikret på offentlige veje og når der skal læsses af og på.

Et ADR bevis kaldes også nogle gange for farlig gods bevis. Du skal have det, hvis du skal køre med farligt gods. Også selv om det måske synes at være i begrænsede mængder.


Suppler dit ADR bevis, så du må transportere farligt gods af forskellig slags

Når du har taget et grundkursus i ADR, kan du vælge at supplere dit ADR bevis med op til tre andre kurser, som sætter dig i stand til at transportere andre typer farligt gods.
  • Kursus i klasse 1 giver dig tilladelse til at fragte sprængfarlige stoffer.
  • Kursus i klasse 7 giver dig tilladelse til at fragte radioaktive stoffer.
  • Kursus i tank giver dig tilladelse til at fragte farligt gods i tanke eller tankcontainere.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du får et ADR-bevis, så kontakt os på tlf. 6613 6670. Du er også meget velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til, hvilke kurser du bør tage for at fragte forskellige typer af farligt gods.FAQ - farligt gods

Et ADR-bevis er din tilladelse til at transportere eksempelvis faremærkede produkter både nationalt og internationalt. Mange gange skal du have et grundkursus og nogle ekstra kurser alt efter, hvad du skal køre med.
Du skal have kurset ADR Grund- og specialiseringskursus - klasse 1 for at du må transportere sprængfarlige stoffer . Det tager 4 dage.

Du skal altså både have et ADR Grundkursus og et ekstra kursus. Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.


Du skal et grundkursus i AD og have kurset ADR Grund- og specialiseringskursus - Tank.
Det tager 4,7 dage.

Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.


ADR grundkursus - vejtransport af farligt gods i emballageEt ADR grundkursus tager 3 dage. Efter kurset kan du varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.

Efter endt bestået kursus bliver der udstedt en faktura på 290,00 kr. for udstedelse af bevis.

Du kan også tage den samlede pakke ADR Grund- og specialiseringskursus tank + klasse 1. Kurset varer 5,4 dage.Du må efter endt kursus køre med farligt gods i emballager og take- inklusiv gods hørende til klasse 1, men med undtagelse af gods hørende til klasse 7.

Det afhænger af, hvad du har i forvejen.

47706: ADR Repetition Grundkursus
 Det tager 2 dage.
 Efter gennemført uddannelse og bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47707: ADR Repetition Grundkursus + kl. 1
 Det tager 2 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47714: ADR Repetition Grundkursus Tank
 Det tager 3 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis.
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis

47706: ADR Repetition Grundkursus Tank + kl. 1
 Det tager 3 dage.
Efter endt bestået kursus bliver der udstedt et betalingskrav på kr. 290,00 for udstedelse af bevis.
Du skal være i besiddelse af et gyldigt ADR bevis
Farligt gods er ting som dieselolie, gasflasker eller kemikalier. Det er ting, der kan være farlige for mennesker, dyr eller omgivelser. Derfor er et gyldigt ADR bevis lovpligtigt, når du fragter den type gods.

Nej, Man kan ikke få et midlertidigt ADR bevis Det handler om transport af farligt gods, så det er kun det rigtige ADR bevis, der er gyldigt.

Du kan godt tage et ADR-kursus og få et ADR bevis, imens du er ledig.Du skal tale med dit jobcenter eller din a-kasse for at få afklaret, om de vil bevillige et ADR kursus som et værktøj på din vej mod nye karrieremuligheder. A-kassen vil jo gerne hjælpe dig videre i job, og dit bevis kan være den korteste vej til et ny ansættelsesforhold.

Se relevante kurser

ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 3,6 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 4,7 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 5,4 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 3 dage
ADR Repetition - Grundkursus
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 1,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 2,3 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 2,7 dage
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 8 hold
Næste startdato: 02-10-2023
Varighed: 3,3 dage
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
6 Ugers
Positivliste Fyn
Se 3 hold
Næste startdato: 09-11-2023
Varighed: 1 dag
9 kurser er skjult - tryk her for at vise dem