Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kirketjenere obl.

Obligatoriske kurser for kirketjenere/gravere

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver

Kurset er sammensat af 4 mål:
  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dkwww.levaplus.dk)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Kurset er sammensat af 2 mål:
  • Manuel betjening af kirkes tekniske installationer, 2 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 3 dage

Specialrengøring af kirke og bygninger

Kurset er sammensat af 2 mål:
  • Præventiv konservering, 2 dage
  • Periodisk rengøring, 3 dage

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-Boks.

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding:

AMU-Fyns hjemmeside eller ring tlf. 66 13 66 70

Se relevante kurser
Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
Garantikursus
Se 17 hold
Næste startdato: 10-10-2022
Varighed: 5 dage
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Se 21 hold
Næste startdato: 24-10-2022
Varighed: 10 dage
Specialrengøring af kirke og bygninger
Se 14 hold
Næste startdato: 07-11-2022
Varighed: 5 dage