Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kirketjenere obl.

Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Jobbet som kirketjener?

En kirketjeners arbejde indebærer at sørge for, at alt det praktiske ved kirken og dens omgivelser. Det gælder samtidig også en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af gudstjenester. Ure, højttaleranlæg, klimaanlæg og andre installationer bliver passet, og kirketjeneren sørger for opvarmning af kirken og de tilhørende lokaler. Det er normalt også kirketjeneren, der holder kirkepladsen og parkeringspladsen ren og sørger for vask af kirkens linned og messeskjorter.

Kirketjeneren ringer med kirkens klokker eller sætter det automatiske ringeanlæg i gang, hvis der findes sådan et. Kirken skal åbnes en halv time før gudstjenestens begyndelse, lysene skal tændes, og salmenumrene skal hænges op.
Når der er begravelser, skal der sættes forhøjning eller skamler frem til kisten, og kirketjeneren hjælper med at placere blomster og kranse ved båren og fjerne dem igen efter gudstjenesten.

Ved landsbykirker og andre mindre kirker kan det også være en graver, der udfører kirketjenerens arbejdsopgaver.

Obligatoriske kurser for kirketjenere/gravere

En kirketjener sørger for det praktiske arbejde i kirkerne. Det gælder alt fra rengøring til almindelig vedligeholdelse og småreparationer. Kirketjeneren deltager også i forberedelsen og udførelsen af de kirkelige handlinger.

Kirketjeneren rengør og vedligeholder både kirken med våbenhus, sakristi og ligrum samt andre lokaler, som bliver benyttet af kirkens præst og menighedsråd, fx andagts lokaler, konfirmandstuer, mødelokaler og kirkekontor.

Kirketjeneste for kirketjener/graver

Kurset er sammensat af 4 mål:
  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken, 2 dage

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Kurset er sammensat af 2 mål:
  • Manuel betjening af kirkes tekniske installationer, 2 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 3 dage

Specialrengøring af kirke og bygninger

Kurset er sammensat af 2 mål:
  • Præventiv konservering, 2 dage
  • Periodisk rengøring, 3 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dkwww.levaplus.dk)

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-Boks.

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding:

AMU-Fyns hjemmeside eller ring tlf. 66 13 66 70

Se relevante kurser