Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kirketjenere obl.

Obligatoriske kurser for kirketjenere/gravere

En kirketjener sørger for det praktiske arbejde i kirkerne. Det gælder alt fra rengøring til almindelig vedligeholdelse og småreparationer. Kirketjeneren deltager også i forberedelsen og udførelsen af de kirkelige handlinger.

Kirketjeneren rengør og vedligeholder både kirken med våbenhus, sakristi og ligrum samt andre lokaler, som bliver benyttet af kirkens præst og menighedsråd, fx andagts lokaler, konfirmandstuer, mødelokaler og kirkekontor.

Hvad indebærer jobbet som kirketjener?

En kirketjeners arbejde indebærer at sørge for, at alt det praktiske ved kirken og dens omgivelser. Det gælder samtidig også en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af gudstjenester. Ure, højttaleranlæg, klimaanlæg og andre installationer bliver passet, og kirketjeneren sørger for opvarmning af kirken og de tilhørende lokaler. Det er normalt også kirketjeneren, der holder kirkepladsen og parkeringspladsen ren og sørger for vask af kirkens linned og messeskjorter.

Kirketjeneren ringer med kirkens klokker eller sætter det automatiske ringeanlæg i gang, hvis der findes sådan et. Kirken skal åbnes en halv time før gudstjenestens begyndelse, lysene skal tændes, og salmenumrene skal hænges op.
Når der er begravelser, skal der sættes forhøjning eller skamler frem til kisten, og kirketjeneren hjælper med at placere blomster og kranse ved båren og fjerne dem igen efter gudstjenesten.

Ved landsbykirker og andre mindre kirker kan det også være en graver, der udfører kirketjenerens arbejdsopgaver.

Jobbet som graver

Jobbet som graver kan på mange måder sammenlignes med jobbet som kirketjener, hvis man arbejder ved landsbykirker og andre mindre kirker. 
 
En graver klipper hække og planter blomster, sørger for gravearbejde og afstivning i forbindelse med begravelser og ringer med kirkens klokker. Der er også en del administrativt i arbejdet som graver såsom at lave aftaler om anlæggelse, omlæggelse og vedligeholdelse af gravsteder på kirkens vegne. Graveren er også med til at føre kartotek over gravstederne og er med til at lave regnskab og budgetter for kirkegårdens drift, så derfor er det en fordel at have kendskab til regnskabsføring, når man starter op på uddannelsen til graver. 
 
Graveren arbejder på kirkegårde og på kirkens øvrige faciliteter. Størstedelen af gravere er ansat på kirkegårde, der drives af menighedsrådene under folkekirken. Nogle gravere kan også være ansat på kommunale kirkegårde.
Der er reserveret indkvartering på Danhostel i Svendborg til kursister på nedenstående kurser:

Kirketjeneste for kirketjener/graver

Kurset er sammensat af 4 mål:
  • Klargøring til gudstjeneste/kirkelige handlinger, 2 dage
  • Medvirken til gudstjeneste/kirkelige handlinger 4 dage
  • Tilsyn med kirkebygninger og inventar, 2 dage
  • Tilrettelæggelse af arbejdet i kirken, 2 dage

Samarbejde kommunikation og faglig etik

(kontakt LEVA+ for yderligere information, tlf. 26934943, kontakt@levaplus.dkwww.levaplus.dk)

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Kurset er sammensat af 2 mål:
  • Manuel betjening af kirkes tekniske installationer, 2 dage
  • Vedligeholdelse af kirkens interiør og inventar, 3 dage

Specialrengøring af kirke og bygninger

Kurset er sammensat af 2 mål:
  • Præventiv konservering, 2 dage
  • Periodisk rengøring, 3 dage

Bevis for kirkefunktionærer

Hvis du er graver, kirketjener eller kordegn, tilbyder AMU-Fyn nu i samarbejde med LEVA+ et nyt uddannelsesbevis, som samler de obligatoriske kurser for disse områder i et samlet bevis.

Det er en forudsætning for udstedelsen af beviset, at du dokumenterer gennemførelsen af de obligatoriske kurser for dit område ved fremsendelse af kopier af dine AMU og LEVA+ beviser til AMU-Fyn. Kan du ikke dokumentere samtlige obligatoriske kurser, kan bevis ikke udstedes.

Ønsker du et sådant bevis udstedt, scanner du dine beviser til amu-fyn@amu-fyn.dk, hvorefter du vil modtage dit nye bevis i E-Boks.

Kontakt for yderligere oplysninger og tilmelding:

AMU-Fyns hjemmeside eller ring tlf. 66 13 66 70

Se relevante kurser

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold
Garantikursus
Se 28 hold
Næste startdato: 09-10-2023
Varighed: 5 dage
Kirketjeneste for kirketjener/graver
Se 37 hold
Næste startdato: 11-09-2023
Varighed: 10 dage
Specialrengøring af kirke og bygninger
Se 25 hold
Næste startdato: 12-06-2023
Varighed: 5 dage