Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Varmt arbejde

Hvilke kurser i varmt arbejde tilbydes?

Vores kurser i varmt arbejde henvender sig primært til bygningsarbejdere, anlægsgartnere og andre med tilsvarende viden og kvalifikatione

For bygningsarbejdere

Som bygningsarbejder tilbydes du kurset i brandforanstaltninger med gnistproducerende værktøj, hvor du lærer at udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt. Du lærer også at vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

For anlægsgartnere

Som anlægsgartner tilbydes du kurset i brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding. Her kommer du til at arbejde med de mulige farer og nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj.

Hvad får du ud af kurserne?

Det overordnede mål med kurserne er, at du som deltager får kendskab til, hvordan en brand opstår og udvikler sig, så du er i stand til at foretage brandslukning i forbindelse med dit arbejde. Du lærer derfor om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, hvordan du vurderer mulige farer, og hvordan du anvender forskellige slukningsmetoder.

Hvis du har spørgsmål til vores kurser i brandbekæmpelse, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.


FAQ - Varmt arbejde

Det er et kursus for personer, der arbejder med gnistproducerende værktøj.
Det kan du blandt andet tage på AMU-Fyn. SE andre udbydere på www.voksenuddannelse.dk
 
Efter 5 år skal det recertificeres.
Det tager 7,4 time eller 1 dag.
I Danmark er det ikke et lovkrav at have varmt arbejde bevis, når man arbejder med gnistproducerende værktøj, men mange arbejdspladser kræver det alligevel. Nogle forsikringer dækker ikke ildspåsættelse ved brug af gnistproducernde værktøj uden forudgående kursus i varmt arbejde.

Se relevante kurser