Se øvrige kurser

Se øvrige kurser

Arbejdsmiljø

Hvorfor tage en arbejdsmiljøuddannelse?

Der er i dagens Danmark i høj grad fokus på sikkerhed og medarbejdertrivsel. Implementering af sikkerhed er en løbende proces, og hele organisationen skal bidrage til god trivsel og støtte hinanden i sikker adfærd. Hos AMU-Fyn opnår medarbejdere faglige kvalifikationer inden for sikkerhed og arbejdsmiljø gennem kurser, som sætter fokus på metoder og redskaber til at fremme arbejdspladsens miljø og trivsel.

Hvad får du ud af arbejdsmiljøuddannelsen?

Efter deltagelse i kurserne kan du aktivt medvirke til at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø med viden og redskaber inden for arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljørundering. Du kan også bidrage til implementering af interne politikker og retningslinjer for arbejdspladsen.

Ved deltagelse i sikkerhedskurserne kan du efterfølgende medvirke til at ændre og udvikle en produktionsvirksomheds sikkerhedskultur og afdække barriererne for en mere sikker adfærd i virksomheden. Du kan også bidrage til udvikling af sikker adfærd samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering.

Vælger du også at tage et kursus med fokus på klimaløsninger, kan du efterfølgende fungere som klimavejleder på baggrund af din viden om juridiske problemstillinger, og du kan i dialog med kunden bidrage til at afdække deres behov for klimarigtige løsninger.

Arbejdsmiljøkurserne fremmer dine kvalifikationer inden for:

  • Udvikling af et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
  • Optimering og udvikling af sikkerhedskultur og sikker organisatorisk adfærd.
  • Adfærdsregulering og optimering.
  • Udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af sikker adfærd.
  • Klimavejledning på baggrund af viden om juridiske problemstillinger.

Har du spørgsmål til kurserne inden for arbejdsmiljøuddannelsen, så er du velkommen til at kontakte os tlf. 6613 6670.

Se relevante kurser