Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Vejen som arbejdsplads

Vores kurser i vejen som arbejdsplads

AMU-Kurset ”Vejen som arbejdsplads” har fokus på arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejde. Det er målrettet markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i ”marken” med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt skilteplan. 

På uddannelsen lærer du også at vurdere risiko og at forebygge ulykker og udføre korrekt afmærkning og opsætning af skilte og afspærring. Du vil også kunne se om det er en mangelfuld afmærkning, og derved medvirke til at øge trafiksikkerheden både for dig og dine kollegaer. Når du har gennemført kurset, kan du således medvirke til at øge trafiksikkerheden under vejarbejde med kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning.

Kompetencer

Kurset efterlever de uddannelses- og bygherrekrav, der stilles i forbindelse med vejarbejdere på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Uddannelsen skal gennemføres med 5 års interval j.fr. Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal. Kurset varer 2 dage.

Yderligere kompeterencer

Elsker du maskiner, har du mulighed for at kombinere kurset med et kursus i betjening af minilæssere og minigravere. På den måde opnår du en mere specialiseret profil, som bidrager til at gøre dig attraktiv i faget. Læs mere om den uddannelse her.

vejarbejde_COLOURBOX1183622

Formål med kurset Vejen som arbejdsplads - certifikat (online)

Ved gennemførelsen af uddannelsen får du et certifikat, som beviser at du har taget kurserne og bestået prøven. Dette certifikat viser, at du har kendskab til de gældende bestemmelser omkring typiske stationære og bevægelige vejarbejder og kan udføre korrekt afmærkning, med godkendt afmærkningsmateriel i forskellige trafiksituationer.

Eksamen består af en skriftlig prøve. Uddannelsen gennemføres hvert femte år. Du kan læse mere om vores certificeringskurser her.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Den målgruppe uddannelsen henvender sig til kan for eksempel være for dig der:
  • Er ansat hos entreprenører
  • Er ansat hos ledningsejere
  • Er lastbilchauffør el. lignende
  • Udfører vejarbejde og opstiller vejskilte
  • Lignende beskæftigelse, hvor du har vejen som arbejdsplads
Målgruppen for Vejen som arbejdsplads er alle, både ufaglærte og faglærte, som skal udføre vejarbejde og opstille vejskilte. Kurset er for eksempel relevant for dig, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder.

Tag det lovpligtige Vejen som arbejdsplads certifikat, eller forny dit gamle

Dit certifikat har som nævnt tidligere kun en gyldighed på fem år, hvorefter det altså skal fornyes. Det er det samme kursus du skal tage, uanset om du skal tage det lovpligtige certifikat for første gang, eller om du skal forny dit gamle 'Vejen som arbejdsplads'. På kurset opnår du den nyeste viden på området, og du vil naturligvis blive undervist i gældende regler.

Næste startdato

Se næste startdato nedenfor.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til vores uddannelse og certificering i vejen som arbejdsplads, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670

COLOURBOX8838253_vejen_som_arbejdsplads

Se relevante kurser

Relaterede filer