Forløb

”15 dages vinter uddannelsespakke” målrettet uddannede anlægsgartnere, som arbejder med lokal afvanding af regnvand (LAR) på privat grund som i offentlige arealer.

Alle delmodulerne er kompetencegivende. Ved tilfredsstillende gennemførelse af de enkelte delmoduler vil der for den enkelte deltager være mulighed for merit / afkortning af en eventuel efterfølgende erhvervsuddannelse inden for struktør- og kloakmesteruddannelsen.

De 7 fagmoduler er alle enkeltstående kompetencegivende AMU-kurser, som giver virksomheden ret til at få VEU-godtgørelse.