Kursusstart

Generelt

Du skal have en ren straffeattest for at må deltage i et AMU-Kursus. Kontakt skolen hvis du har problemer hermed.

Har du boglige udfordringer, kontakt da skolen inden start, da vi kan hjælpe dig med en IT rygsæk

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Er du berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, søges dette via: www.efteruddannelse.dk. Hvis du får løn under kurset, søger din arbejdsgiver godtgørelsen.

Indkvartering
Hvis du har mere end 120 km tur/retur mellem bopæl og uddannelsessted, har du mulighed for at blive indkvarteret. Dog skal vi gøre opmærksom på, at der ikke vil være tilskud til kost og logi, hvis du har afsluttet/været beskæftiget med en videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år. Kontakt skolen for yderligere information.

Eventuelt afbud

Bliver du forhindret i at deltage på kurset, beder vi dig straks meddele dette til AMU-Fyn.

Yderligere information

Du bedes medbringe papir og blyant til eget forbrug.

Du tilbydes at afprøve dine færdigheder indenfor dansk/matematik (screening). Meld tilbage hvis du vil benytte dig af tilbuddet.

 

Se herunder særligt for din branche:

Bygge/Anlæg

Du skal have dine egne sikkerheds sko med.

 

Det Grønne

 

Kirken

Du skal huske salmebogen

 

Lager

Skal du på Truck, Stabler eller reolkursus, skal du have ege sikkerheds sko med.

Du skal bla bla.

 

Svejs

Bla. bla.

 

Transport

Bla. bla. bla.