Få mere ud af dine penge

Mange virksomhedsledere afholder sig fra at sende medarbejdere på efteruddannelse, fordi de tror, at omkostningerne bliver for høje.

Det er det langt fra. Virksomhederne har betalt gennem deres AER bidrag og alle AMU-kurser og uddannelser hos AMU-Fyn giver din virksomhed ret til at få VEU-godtgørelse fra de midler, som offentlige og private arbejdsgivere betaler til AER.

Deltagerbetaling:

Satser for 2020:

DELTAGERBETALING: 126,-/188,- pr. dag.

Se deltagerbetalingen på det enkelte kursus eller spørg vores kursussekretærer.

VEU Godtgørelse

Helt kontant taler vi om et dagligt løntabstilskud pr. fuldtidsansatte medarbejder på 881,00 kr. pr. dag. Vores uddannelseskonsulenter kan fortælle dig mere detaljeret om VEU-godtgørelsen.

Der er dog visse krav, du skal opfylde for at kunne få VEU-godtgørelse:

  • Du skal være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på kursets starttidspunkt, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde.
  • Du må ikke have en højere videregående uddannelse
  • Din arbejdsgiver eller du selv skal være bosiddende i Danmark.
  • Du skal have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse til.

LØNTABSGODTGØRELSE (VEU-godtgørelse): 881,00 pr. dag

"For højt uddannede"

Er du i tvivl om din uddannelse er på niveau med en erhvervsuddannelse eller en højere uddannelse, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk. Du er også velkommen til at ringe til vores kursistadministration eller konsulenter på telefon 6613 6670. 

Elektronisk tilmelding via www.efteruddannelse.dk

Klik her for at læse nærmere om elektronisk tilmelding for virksomheder