Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Strategi- og visionsplan august 2020 - august 2022

De 6 hovedtemaer (megatrends)

Digitalisering

 • Det skal sikres, at der etableres en digital løsning af test for alle kursister.
 • Medarbejdernes kompetenceniveau skal hæves.
 • Der skal sættes fokus på fjernundervisning, sådan at AMU-Fyn har mindst 50 fjernundervisningskurser. Der skal indrettes 1 – 2 lokaler til afvikling af digital undervisning.

Toplinje (undervisningsuger)

 • Kompetencer for ufaglærte skal løftes ved hjælp af øget samarbejde med arbejdsmarkedets parter og jobcentre
 • Vores konkurrenceevne skal sikres og udbygges, hvor der er behov for det.
 • På flygtninge-/indvandrerområdet skal vi arbejde tættere sammen med jobcentre og fagbevægelsen, da der er et stort kundepotentiale inden for området. Målet er, at AMU-Fyn bliver en hovedaktør på dette undervisningsområde.
 • FVU udbydes på AMU-Fyn fremadrettet, når vi har uddannede lærere.
 • Der satses målrettet på et strategisk samarbejde mellem AMU-Fyn og de to FGU institutioner på Fyn.

Effektivisering

 • For at sikre en effektiv organisation skal AMU-Fyn vedvarende lægge vægt på et godt arbejdsmiljø for alle på AMU-Fyn.
 • AMU-Fyn’s projektorganisation skal udbygges og arbejde mere strategisk.
 • Kursistadministrationen skal inddrages i markedsføringen for at fylde pladser ud, fx når der er ledige pladser på hold. Overordnet spiller kursistadministrationen en stor rolle i den generelle markedsføring af AMU-Fyn, da det er her, mange kursister henvender sig til først.

Branding

 • Vi satser på digital markedsføring, herunder hjemmeside og SoMe, da det efter AMU-Fyn’s erfaring er her, de potentielle kursister og virksomheder søger information.
 • Der skal udarbejdes en overordnet digital markedsstrategi.
 • Der laves undervisningsfilm inden for de forskellige brancheområder på AMU-Fyn, hvilket forventes at løfte indlæringsniveauet betydeligt.
 • Der skal mere fokus på gode historier, både internt og eksternt i forhold til AMU-Fyn. Dem er der i forvejen mange af, men de kommer ikke rigtig frem.
 • Fokus på brancher, hvor der mangler arbejdskraft

Verdensmålene

 • AMU-Fyn vil forretningsmæssigt arbejde på at indarbejde verdensmålene i undervisningen, bl.a. via kontakt til eksterne eksperter. Overordnet set er verdensmålene i undervisningen en sag mellem de faglige udvalg og Undervisningsministeriet. Verdensmålene skal så vidt muligt være en del af skolens branding.

Partnerskaber

 • Der skal udvikles en strategisk plan for samarbejdet med arbejdsmarkedets parter med det formål at udvikle partnerskaber.
 • Der skal specielt lægges vægt på et tæt samarbejde med entreprenørbranchen, således at vi kan få flere kursister på struktøruddannelsen. Vi skal tage det lange seje træk over hele året for at reklamere for uddannelsen på forskellig vis.
 • Samarbejdet med erhvervsskoler med grundforløb forbedres, så der i højere grad kan visiteres over på de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft.