Tillykke til de 9 udlærte struktørsvende

Stort tillykke til de 9 nyudlærte struktørsvende - 8 anlægsstruktører og 1 bygningsstruktør - på AMU-Fyn efter en veloverstået lærlingeuddannelse som struktør og en svendeprøve, de helt sikkert aldrig vil glemme.

Der er ingen tvivl om, at forårets struktørhold på AMU-Fyn aldrig vil glemme de helt specielle forhold, som pludselig ændrede de vante svendeprøverammer, da Corona-krisen, som ”lyn fra en klar himmel”, gjorde al fremmøde på AMU-Fyn og afslutning af den praktiske svendeprøve umulig inden for hidtil kendte rammer!

På trods af COVID-19 krisens udfordringer og de ændringer denne har medført i forårets svendeprøveafvikling, ændrer det ikke ved, at de nye struktørsvende igennem hele deres uddannelse har udvist en enorm stor faglig stolthed og ikke mindst en vilje og ihærdighed til altid at præstere det ypperste på et utroligt højt fagligt niveau. Der er ingen tvivl om, at flere af de nu nyudlærte svende, helt sikkert ville have stået med en af de eftertragtede medaljer i hånden, hvis COVID-19 ikke havde sat en kæp i eksamenshjulet med den virkning, at vi ikke kunne få afviklet forårets svendeprøve i kendte rammer og på ordinær vis.

Medaljer eller ej – AMU-Fyn ønsker de 9 nye svende et kæmpe tillykke, som trods Corona-krisens mange udfordringer nu har et værdifuldt og guldrandet svendebrev i hånden, men også et stort tillykke til virksomhederne, som endnu engang har fået uddannet en ny perlerække af super dygtige struktørsvende, som er klar til at bygge Fyn sammen de næste mange år.

Tillykke til:

Rasmus Reib Kaae, Egelund A/S Entreprenør - Lasse Oldenborg, M.J. Eriksson Aktieselskab - Rasmus Thorsen, Arkil A/S - Nicolej Munch Jensen, Entreprenør Peter Mortensen ApS - Mike Bjørn Alby, Per Aarsleff A/S - Anders Foli, Arkil A/S - Emil Johan Poorthuis, Hansson & Knudsen A/S - Heini Danielsen, ArtiCon P/F - Lauritz Ploug Hansen, TC Anlæg A/S