Nyuddannede serviceassistenter og rengøringsteknikere

Vi fejrer vores nyuddannede rengøringsteknikere og serviceassistenter.

Bagerst fra venstre:
Stefan K. N. Poffler, Anders Jensen, Michael Rabe, Karin S. Pedersen, Michael R. L. Jørgensen, Mirna Topalovic, Mikael S. Dahl, Susanne L. G. Nielsen, Helle Lønberg, Alice E. Christensen, Solveig Pedersen, Tina Hauge Jensen, Frank E. Christensen, Annette Kristoffersen og Gitte Krogmann.

Alle er ansat på OUH Odense og Svendborg.