Nyuddannede rengøringsteknikere fra AMU-Fyn

Nyuddannede Rengøringstekniker fra AMU-Fyn

Holdet her blev splittet af den 12. marts pga. Covid-19.

Nu en måned efter er eleverne samlet, men alligevel hver for sig. Eleverne tog i samarbejde med arbejdsgiverne de store udfordringer op, med at afslutte den påbegyndte uddannelse på de digitale medier.

Eleverne er de første på AMU-Fyn som har afsluttet rengøringstekniker-uddannelsen med et ”administrativt uddannelsesbevis”.

Stort Tillykke til jer alle!

Vi undervisere glæder os til, at vi engang sammen med jer og jeres arbejdsgivere kan fejre hinandens sejre på AMU-Fyn.

Øverst:      Jeanette N. Andersen og underviser Lone Lauridsen
Nederst:    Anita Egebjerg Jensen og Anne-Mette Guttesen

Øverst række fra venstre:
Lise Lotte Juel, Nanthana Madsen, og Ulla Bryld

Nederste række fra venstre:
Brit Wiborg Hansen, Pernille Hollænder og Lars Madsen

Øverst fra venstre:   Morten Lykkegaard Fog og Helle Pia Haurbæk
Nederst fra venstre: Lise Lotte Petersen og Casper Ladefoged Nielsen

Alle er fra OUH Odense og Svendborg.