Første administrative uddannelsesbevis til rengøringsteknikere

Disse 3 friske elever har d. 31. marts bestået deres rengøringsteknikereksamen på AMU-Fyn.

For første gang er deres uddannelse foregået digitalt – stor ros for deres velvillighed for at prøve nyt og til at være det første hold på AMU-Fyn, som går ud med et ”Administrativt uddannelsesbevis”.

Der er blevet knoklet de sidste 3 dage for at leve op til målpindene i bekendtgørelsen for rengøringsteknikere.

Øverst:      Jeanette N. Andersen og underviser Lone Lauridsen
Nederst:    Anita Egebjerg Jensen og Anne-Mette Guttesen
Nederste højre hjørne: underviser Bente Leth

Alle 3 elever er jobsøgende.