Udnyt de kolde måneder til uddannelse i stedet for vinterfyring

Hermed et udpluk af alle vores spændende kurser – som er målrettet ansatte på landets kirkegårde. 

På AMU-Fyn arbejder vi til stadighed på at forstærke uddannelsestilbudene til medarbejderne på landets kirkegårde. 

AMU-Fyn gennemfører gerne kurserne  på andre tidspunkter end de her nævnte. Vi gennemfører også gerne kurserne i jeres lokalområde, hvis der er den fornødne tilslutning. 

Vi er også klar til at hjælpe, hvis I ønsker at få udarbejdet personlige uddannelsesplaner evt. fra ufaglært til faglært.