Vejledning for AMU-Fyn vedr. COVID-19

 1. AMU-Fyn følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 2. AMU-Fyn følger alle regionale og landspolitiske anbefalinger. Dette betyder pt., at der ikke bør gennemføres arrangementer med mere end 1.000 mennesker. AMU-Fyn falder uden for denne kategori.

 3. Sundhedsstyrelsens fem gode råd i forbindelse med hygiejne er pt:
  a. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  b. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  c. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  d. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  e. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker

 4. Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende listen over særlige risikoområder, som kan ses her

 5. Man bør løbende holde sig orienteret om situationen og myndighedernes tiltag og anbefalinger på den fælles hjemmeside

 6. Hvis du bliver syg:
  a. COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer.
  b. Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.
  c. Hvis du inden for de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen, hvis du er syg.
  d. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.
  e. Uden for åbningstiderne skal du ringe til lægevagten eller akuttelefon i din region.

 7. Alle medarbejdere og elever/lærlinge/kursister på AMU-Fyn, der har været i områder, som er særligt ramt af coronavirus, skal blive hjemme i 14 dage efter, at de er udrejst fra områderne, såfremt de er udrejst efter 2. marts 2020. Risikoområder kan ses her