Hvad sker der, når hjælpepakkerne udløber....?

AMU-uddannelsessystemet hjælper dig, når hjælpepakkerne udløber

Medarbejdere, der er hjemsendt på hjælpepakke, kommer snart tilbage til virksomheden – Men er der arbejde nok til dem alle / eller skal der noget mere til ?
 
Hver medarbejder kan få / bruge op til 10 uger på AMU-kurser og modtage kr. 881 pr. dag i VEU (løntabsgodtgørelse). Samtidig er der støttekroner at hente fra Kompetencefonden, som de fleste organiserede virksomheder har indbetalt til.
 
Din virksomhed kan få støtte fra Kompetencefonden for 6 ud af de 10 uger. Du sparer nemlig 2 uger op i kompetencefondsmidler hvert år. Disse midler kan gemmes i op til 6 uger pr. medarbejder.

Hvad betyder det så for dig / din virksomhed ?
 
Du har mulighed for at sende dine medarbejdere på kursus med VEU-midler - 881 kr. x 5 dage x 10 uger + kompetencefondsmidler.
 
Sig til, hvis det har vagt din / Jeres interesse – så kan vi jo tage et møde herom.
Muligheden kan også anvendes i en evt. afskedigelse
 
Kontakt:

Finn Ravn
Uddannelseschef
Tlf. 22 10 41 31
fhr@amu-fyn.dk