Kursus forlagt til Langeland, da det ikke var muligt for kursisterne at møde til tiden

Jobcenter Langeland får hele tiden meldinger om, at der mangler folk indenfor bygge- anlægsbranchen. Primært i Odense området, hvor bl.a. byggeriet af det nye OUH, Facebook og Letbanen kræver hænder, der ikke findes i forvejen. Dertil kan lægges alle de øvrige byggeprojekter rundt omkring på Fyn, hvilket i vores lokalområde vil sige renoveringsprojekterne i Svendborg og – lige om lidt – nedrivningen af det gamle Daloon, og efterfølgende bygning af Boligselskabet Langelands kommende boliger. Dertil skal lægges alle de ”almindelige” vedligeholdelsesopgaver, der foretages hos de private kunder.

Vores borgere på Langeland er logistisk udfordrede i forhold til at tage opkvalificerende kurser indenfor byggeriet, da disse alle foregår i Odense, og det er ikke fysisk muligt at komme derind med offentlig transport, og så møde til tiden.

Vi har derfor, i samarbejde med AMU-Fyn, fået etableret et 10 dages kursus: ”Brancheskift – På vej mod anlægsbranchen”, og fået det forlagt her til Rudkøbing.

Vi afholdt et informationsmøde her på jobcentret den 6. marts med deltagelse af 58 interesserede borgere, hvor AMU-Fyn informerede om kurset, og Leif Christensen fra TTS og Bjarne Elnegaard fra 3F Sydfyn fortalte om vilkårene i branchen.Kursets indhold er:

  • Byggepladsens indretning
  • Virksomhedens krav og forventninger til den gode håndværker
  • Arbejdsmiljø / kultur på byggepladsen. Tegningsforståelse og kendskab til brug af almindeligt forekommende værktøj og maskiner inden for anlægsarbejde.
  • Overfladeafvanding, belægninger, LAR-løsninger (LAR = Lokal Afledning af Regnvand)
  • Certifikatkurset Rulle/bukke stillads

Efter endt kursus er det planen, at alle de, der gennemfører, skal i 4 ugers virksomhedspraktik hos en af vores lokale håndværkere/entreprenører for at prøve tingene af i praksis.

De startede som nævnt i fredags, hvor den første opgave var at være tømrer, og ”bygge” deres eget kursuslokale. Se billedet ovenfor.
Kurset foregår hos TTS, Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. Interesserede virksomheder, er velkomne til at kigge forbi og se, hvad de laver.