Brancherettet fagdansk

Dine chancer for et godt job stiger, jo bedre du taler dansk. AMU-Fyn's dansklærere vil sørge for at du lærer mest muligt, bedst muligt.

Læs mere om kurserne i nedenstående flyer.