Forstanderens resultatløn

Bestyrelsen for AMU-Fyn har med virkning fra den 1. august 2019 indgået en 1-årig resultatlønsaftale med skolens forstander, i henhold til Undervisningsministeriets regler om resultatlønsaftaler. Det maksimale beløb er 140.000 kr.

Resultatlønsaftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med forstanderen skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse.

Resultatlønsaftalen understøtter AMU-Fyn's mål og strategier, og indsatsområderne kan forudsætte en længere proces, der ikke kan forventes afsluttet i kontraktperioden.

Resultatlønskontrakten følger retningslinjerne som angivet i MBU's brev til institutionerne af 27. juli 2013.

Afrapportering af resultatløn 2018 - 2019

Resultatlønskontrakt 2019 - 2020