Miljøbevidsthed i industrien

Kort fortalt

Du lærer reducering af spild og affald samt optimering af virksomhedens værdi- og ressourcestrømme. Du lærer at handle miljømæssigt korrekt i forhold til egen jobfunktion og dermed indgå i processen med at sænke industrivirksomhedens miljøbelastning.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre industrivirksomheder, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Beskrivelse: Deltageren vil, gennem en systematisk beskrivelse af virksomhedens ressource- og værdistrømme medvirke til at reducere spild og affald.

Deltageren lærer at anvende metoder til at forstå og analysere disse strømme.

På baggrund heraf kan deltageren handle miljømæssigt korrekt i forbindelse med egen jobfunktion i industrien og dermed indgå i processen med at sænke industrivirksomhedens miljøbelastning. Samtidig med at virksomhedens værdi- og ressourcestrømme optimeres.

Deltageren kan sortere materialer i fraktioner, vurdere deres placering i et affaldshierarki og vurdere omkostninger ved at oparbejde og tilbageføre fraktioner i produktionen.

Deltageren kan identificere eksterne aktører, der kan behandle fraktioner og vurdere mulige omkostninger og indtægter ved forskellige valg af aktører.

Deltageren kan anvende regler om affaldshåndtering iht. gældende affaldsbekendtgørelse, miljøbeskyttelses-, arbejdsmiljø- og sikkerhedsregler.

Endelig kan deltageren anvende og deltage i opbygning af virksomhedens miljøstyrings- eller kvalitetsstyringssystem, herunder anvende metoder til at vejlede og engagere kollegaer i håndtering af virksomhedens ressourcestrømme og affald.

A: Fokus på energi
B: Fokus på affaldshåndtering
C: Fokus på ressourcer

Fagnummer: 49385 Miljøbevidsthed i industrien Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 378,00 Uden for målgruppe: DKK 1.959,65
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.959,65