Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Kender du de mulige farer ved ukrudtsbrænding?

Uforsigtig brug af ukrudtsbrændere kan have konsekvenser. Tag dette kursus og blive klogere på dette.

På varmt arbejde kursus lærer du at
  • vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.
  • udføre arbejdet brandteknisk korrekt.
  • udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
  • foretage brandslukning på arealer med ukrudt.