Miljøredegørelse

AMU-Fyn er for tredie gang i træk blevet tildelt miljødiplom for ekstraordinær miljøindsats og løbende forbedringer på miljøområdet.

AMU-Fyn er medlem af MiljøForum Fyn, som tildeler diplom for virksomhedens ekstraordinære miljøindsats. Ved at udarbejde en miljøredegørelse får virksomheden kortlagt alle væsentlige miljøpåvirkninger og gennemført forbedringer med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik.

AMU-Fyn's miljøredegørelse

AMU-Fyn's miljødiplom