Handleplan for øget gennemførelse

Alle erhvervsskoler skal udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse. Planen indeholder præcise mål og strategier for, hvor meget den enkelte skole forventer årligt at nedbringe frafaldet. Samtidig beskriver handlingsplanerne de indsatser, som skolerne prioriterer som vigtigst for at nå målsætningen.

Handlingsplanerne er derfor et styringsredskab på den enkelte skole til at prioritere indsatsen for øget gennemførelse og er blevet et af de vigtigste redskaber i erhvervsskolernes bidrag til opfyldelse af regeringens målsætning om, at mindst 95 procent af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Udarbejdelsen af handlingsplaner for øget gennemførelse er lovfæstet som en del af opfølgningen på Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

Læs AMU-Fyn's handleplan for 2018.