Se kurser indenfor det offentlige

Se kurser indenfor det offentlige

Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise
Info om fag
49826 - Anvende regneark til beregninger og præsentation

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der har brug for at kunne foretage simple beregninger og præsentationer/layout i regneark.

Beskrivelse: Deltageren kan oprette enkle formler og formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Fagnummer: 49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30
48064 - Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, gravermedhjælper, kordegn, kirketjener m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med begravelser, bisættelser, urnenedsættelser, indgåelse af gravstedsaftaler, gudstjenester, gravstedsbesøg og øvrige arbejdssituationer i kirken og på kirkegården håndtere mødet med mennesker i sorg og krise.

Deltageren forstår betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte og kan agere professionelt i overensstemmelse hermed. Deltageren forstår afgrænsningen til præstens rolle som sjælesørger og kan kende de situationer, hvor det vil være relevant at henvise til denne.

Fagnummer: 48064 Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.712,45