Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte vores 

Bus, lastbil:             
Kursussekretær Birgit Larsen - tlf. 63 135 381 / bl@amu-fyn.dk

ADR, Lager:             
Kursussekretær Helle Martinussen - tlf. 63 135 385 / hm@amu-fyn.dk

Taxi og truck:                         
Kursussekretær Heidi Wallstrøm - tlf. 63 135 387 / hw@amu-fyn.dk

42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 3
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E  
46894 Manuel lagerstyring  
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 4
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1  
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 3
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 2
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik  
48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 10
48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj  
48850 Grundlæggende kvalifikation varebilschauffører  
40531 Personbefordring med bus 30
40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik 1
45074 Lagerindretning og lagerarbejde  
45075 Brug af diagramark og kontrolapparat  
45077 Enhedslaster  
45079 Transportpapirer inden for vejtransport 5
45644 Kommunikation og kulturforståelse  
46493 Konflikthåndtering 1
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 2
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage  
47854 Godstransport med lastbil  
47874 Introduktion til offentlig servicetrafik 3
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 2
48104 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.  
48105 Befordring af fysisk handicappede passagerer  
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør  
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 5
48624 Ajourføring for kølevognschauffører  
48630 Ajourføring for entreprenørchauffører 6
48631 Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter 5
48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter  
48646 Mobile kraner >30 tonsmeter  
48647 Udvidelse kran D til Mob. kraner >8- 30 tm. basis 8
48648 Udvidelse kran E til Mob. kraner >30 tonsmeter  
48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del  
48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 tonsmeter 5
48851 Efteruddannelse varebilschauffører  
48900 Trafikselskabet, kundeservice og billettering 5
48903 Rutebuschauffør 5
40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 1
44722 Køre- og hviletidsregler  
44770 Stregkoder og håndterminaler 5
45310 Lastsikring og stuvning af gods  
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 3
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 4
48627 Ajourføring for kranførere 3


Den regionale positivliste
 

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.


40065 Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører 1
40531 Personbefordring med bus 30
40544 Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus 20
40967 Lagerøkonomi 5
42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker 1
43149 Konflikthåndtering for personbefordringschauffører 2
43393 Manøvrering gaffeltruck, stabler og færdselslære 3
43931 Anhugning af byrder 5
44436 Rutebuskørsel 5
44759 Lagerstyring med it - udvidede funktioner 5
44770 Stregkoder og håndterminaler 2
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 3
45077 Enhedslaster 5
45078 Kundebetjening-lager 3
45114 Kørsel med vogntog, kategori C/E 20
45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods 1
45288 Billettering og kundeservice 3
45311 Kørsel med vogntog, kategori D/E 10
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 2
46894 Manuel lagerstyring 2
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3
46939 Lagerstyring med it 3
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7
47593 Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage 5
47623 Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler 1
47641 Gaffeltruck B for erfarne førere 5
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 3,6
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 5,4
47701 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank 4,7
47706 ADR Repetition - Grundkursus 1,7
47707 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 2,3
47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank 2,7
47716 ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1 3,3
47854 Godstransport med lastbil 30
47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 20
47874 Intro til chauffører i offentlig servicetrafik 1
47890 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B 1
47894 Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner 5
48206 Ajourf. af chauffører i offentlig servicetrafik 3
48465 Køreteknik for erhvervschauffører - trin 1 2
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 2
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 2
48619 Ajourføring for buschauffører i OST/Flextrafik 2
48643 Mobile kraner >8-30 tonsmeter 5
48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 5
48652 Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj 10
48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2
48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør 3
48851 Efteruddannelse for varebilschauffører 2

RETUR TIL FORSIDEN