Sundhed, omsorg og personlig pleje

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

40013 Lønberegning og lønrapportering 2
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1
40750 Præsentation af tal i regneark 1
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 3
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 3
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet  
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet  
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 5
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 5
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 3
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 2
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44346 Design og automatisering af regneark 2
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 2
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 2
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc  
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer  
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser  
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 3
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet  
44853 Kommunikation og konflikthåndtering
- service
 
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling  
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling  
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis  
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 3
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer  
45565 Brug af pc på arbejdspladsen  
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 1
45973 Likviditets- og balancebudgettering 2
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 2
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 2
47215 Opstillinger og layout i tekst  
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 1
47293 E-mail til jobbrug 2
47298 Referat- og notatteknik 5
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 1
47668 Grundlæggende faglig regning  
47670 Faglig læsning  


Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.
Den regionale positivliste


40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
45266 Befordring af bevægelseshæmmede 5

RETUR TIL FORSIDEN