Sundhed, omsorg og personlig pleje

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

Kursusnr. Kursusbetegnelse Antal dage
40013 Lønberegning og lønrapportering 2
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1
40750 Præsentation af tal i regneark 1
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 1
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 3
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 3
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet 0,4
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 3
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 2
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 2
44337 Oprettelse af database til jobbrug 2
44346 Design og automatisering af regneark 2
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 1
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 1
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 2
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 2
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner  3
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 3
44853 Kommunikation og konflikthåndtering - service 3
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 5
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
45352 God forvaltningsskik og administrativ praksis 2
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 5
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45565 Brug af pc på arbejdspladsen 3
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2
45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 1
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 1
47215 Opstillinger og layout i tekst 2
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2
47293 E-mail til jobbrug 2
47298 Referat- og notatteknik 2
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47670 Faglig læsning 2
47935 Borgervendt formidling i myndighedsrollen 2


Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.
Den regionale positivliste


40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
45266 Befordring af bevægelseshæmmede 5

RETUR TIL FORSIDEN