Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Lis Rasmussen - tlf. 63 135 104 / lr@amu-fyn.dk.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40742 Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg. 4
40842 Grundlæggende beskæring 5
42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnerimaskiner 10
42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. 20
42307 Anlæg i betonsten, buede linier 15
42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg 15
42329 Træbiologi, træpleje og byøkologi 5
42383 Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 5
42384 Anlæg i beton-, natursten og træ 15
42385 Anlæg i natursten, træ og vand 15
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat 10
42395 Træer og buske om sommeren 15
42844 Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 10
44272 Design af grønne anlæg 10
44596 Plænegræs, vækstforhold og gødning 5
44597 Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje 5
44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg 5
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 2
45728 Planteliv, økologi og miljølære 15
45927 Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter 1
46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi 5
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47644 Etablering af regnbede 5
47690 Basiskursus for anlægsgartnere 20
47803 Grundlæggende anlægsteknik 15
47882 Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 15
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat 2

 

Den regionale positivliste

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
42390 Plantebeskyttelse i landbruget, sprøjtecertifikat 10
45361 IT og produktionsstyring 5

RETUR TIL FORSIDEN