Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Lis Rasmussen - tlf. 63 135 104 / lr@amu-fyn.dk.

40645 Klovpleje og klovbeskæring 30
40742 Etablering af basis for tagbeplantning
m. belæg.
4
42302 Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask 10
42305 Træer og buske om vinteren, besk. og plejep. 20
42307 Anlæg i betonsten, buede linier 15
42316 Plantevækst og etablering af grønne anlæg  
42329 Træbiologi, træpleje og byøkologi  
42384 Anlæg i beton-, natursten og træ  
42385 Anlæg i natursten, træ og vand  
42389 Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat  
42395 Træer og buske om sommeren  
42844 Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver  
44272 Design af grønne anlæg  
44364 Anvendelse af motorsav 1 2
44596 Plænegræs, vækstforhold og gødning 2
44615 Anvendelse af stauder i grønne anlæg  
45301 Svineproduktion, fodring 3
45304 Drøvtyggers fysiologi, optimal fodring  
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer  
45728 Planteliv, økologi og miljølære  
45883 Pasning og hold af husdyr  
45927 Vedligeholdelse og betjening af maskinkomponenter 3
46661 Ukrudtbekæmpelse uden kemi  
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47644 Etablering af regnbede  
47690 Basiskursus for anlægsgartnere  
47803 Grundlæggende anlægsteknik  
47882 Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje 1
47938 Pasning og fodring af husdyr 1 30
47939 Pasning og fodring af husdyr 2  
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job  
48170 Hånd- og rygsprøjtecertifikat  
49432 Beskæring 1 2

Den regionale positivliste 

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.

42390 Plantebeskyttelse i landbruget, sprøjtecertifikat 10
45301 Svineproduktion, fodring 3
45302 Svineproduktion, ajourføring 3
45303 Kvægproduktion, ajourføring 3
45304 Drøvtyggernes fysiologi, -optimal fodring. 3
45307 Planteproduktion i landbruget, ajourføring 3
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5

RETUR TIL FORSIDEN