Industriel produktion

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Heidi Nielsen - tlf. 63 135 106 / hn@amu-fyn.dk. 

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 5
40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1
40659 Lean værktøjsanvendelse for operatører 5
43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører  
43939 Systematisk problemløsning for operatører  
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj  
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 3
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion  
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 2
47668 Grundlæggende faglig regning  
47669 Grundlæggende faglig matematik 1
47797 Intro til digitalisering - i produktionen  
47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater  
49265 Håndtering af uheld og ulykker 2
49377 Sikker adfærd i produktionen  
43931 Anhugning af byrder 3
45366 Kommunikation i teams  
47085 Lean support i produktionen 3
49264 Tavlemøder 2


Den regionale positivliste
 

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.


Kursuskode Kursustitel Antal dage
43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører 2
43939 Systematisk problemløsning for operatører 2
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder 1

 

RETUR TIL FORSIDEN