Industriel produktion

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Heidi Nielsen - tlf. 63 135 106 / hn@amu-fyn.dk. 

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 5
40658 Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean 1
40659 Lean værktøjsanvendelse for operatører 5
42841 Miljøarbejde i industrien 1
43931 Anhugning af byrder 5
43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører 2
43939 Systematisk problemløsning for operatører 2
44672 Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper * 1
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1
45361 IT og produktionsstyring for medarbejdere 5
45366 Kommunikation i teams 3
45370 Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion 3
47085 Lean support i produktionen 2
47115 Håndtering af uheld og ulykker 3
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2
47668 Grundlæggende faglig regning 2
47669 Grundlæggende faglig matematik 3
47797 Intro til digitalisering - produktionsmedarbejdere 1
48143 Sikkerhed i industrien 1 - Sikker adfærd 1
48145 Sikkerhed i industrien 2 - systematisk arbejde 1

 

Den regionale positivliste

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.


Kursuskode Kursustitel Antal dage
43937 Anvendelse af 5-S modellen for operatører 2
43939 Systematisk problemløsning for operatører 2
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 5
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd 5
47075 Sikker adfærd i produktionsvirksomheder 1

 

RETUR TIL FORSIDEN