Hotel, restauration, køkken og kantine

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Heidi Nielsen - tlf. 63 135 106 / hn@amu-fyn.dk.

40013 Lønberegning og lønrapportering 2
40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 2
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 2
40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 1
40750 Præsentation af tal i regneark 1
40754 Anvendelse af pivot-tabeller 1
44337 Oprettelse af database til jobbrug 5
44346 Design og automatisering af regneark  
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 2
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 5
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 1
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 2
44853 Kommunikation og konflikthåndtering
- service
 
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 2
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd  
45364 Etablering af selvstyrende grupper  
45366 Kommunikation i teams  
45368 Værdibaserede arbejdspladser 3
45369 Videndeling og læring for medarbejdere  
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer  
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I 3
45818 Almen fødevarehygiejne  
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden 2
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug  
47189 Online kundeservice og -rådgivning  
47215 Opstillinger og layout i tekst 10
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 2
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 1
47293 E-mail til jobbrug 2
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport  
47481 Fødevarehygiejne og egenkontrol 5
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 10
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job  
48223 Kalkulation - trin 2  

Den regionale positivliste 

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
45818 Almen fødevarehygiejne 3

RETUR TIL FORSIDEN