Bygge og anlæg

Den landsdækkende positivliste


Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Jasmina Petrovic - tlf. 63 135 103 / jap@amu-fyn.dk.

Kursuskode Kursustitel Antal dage
40104 TIG-svejs-kants uleg plade/rør 5
40105 TIG-svejs-stumps uleg plade 5
40107 TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 10
40165 Beton - Industriel produktion 4
40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40340 CAD - 2D på byggepladsen 3
40349 Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2
40562 Graveskader - Forebyggelse 3
42905 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1
43548 Mindre blandeanlæg - mørtel og beton 1
43748 Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 5
43749 Byggepladslogistik 5
43931 Anhugning af byrder 2
44004 Systemstilladser - opstilling mv. 2
44451 TIG-svejsning 3
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44501 Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner 3
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1
44791 Formbygning til betonstøbning - enkle løsninger 5
44872 Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks. 2
45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj  
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister  
45162 Slap armering - udførelse af specielle opgaver  
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger  
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling  
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 20
45215 Grundlæggende faglig regning  
45347 Grundlæggende faglig matematik  
45402 Dykkerarbejde - undervandssprængning  
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg  
45529 Armering - placering af indstøbningsdele 3
45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 1
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 3
45739 Udstøbning af byggepladsbeton  
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 1
45888 Radonsikring i byggeriet  
46855 Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling 1
46856 Dykker - Assistance ved erhvervs-
/redningsdykning
 
46857 Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass  
46907 Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 1
46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 2
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 2
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv  
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer  
46973 Kloakering - Opmåling og valg af af- løbsmaterialer  
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus  
46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner  
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer  
47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2
47144 Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed  
47145 Kloakering - Udskilleranlæg  
47146 Kloakering - i det åbne land  
47147 Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger  
47148 Kloakering - Pumpeanlæg mv.  
47149 Kloakering - Projektering og dimensionering 2
47150 Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis  
47151 Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget  
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 1
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 2
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 2
47534 Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 5
47572 Betjening af entreprenørmaskiner 3
47588 Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 5
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage  
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 5
47665 Nivellering  
47744 Kloakering - Montering af rottespærrer 3,6
47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater  
47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater  
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 3
48219 Sporunderbygning - Bærelag  
48225 Etablering af kørestrømsfundamenter 4
48671 Teleskoplæsser - Certifikat 10
48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm  
48764 Slap armering - trin 1 5
49079 Forskalling - intro til traditionel forskalling 5
49091 Systemforskalling - intro til systemforskalling 3


Den regionale positivliste

Nedenstående kurser aftales via dit lokale jobcenter

40185 Etablering af indkørsler i belægningssten og flise 5
40844 Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg 5
42849 Betonrenovering - reparation af beton 5
42905 PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1
43547 Anhugning på byggepladsen 3
43681 Brolægning, underlagsopbygning og komprimering 5
43718 Kabelarbejde - reetablering af belægninger 5
43795 Brolægning - forskrifter og regler 1
44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15
44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1
44485 Betjening af dozere 5
44487 Betjening af gummihjulslæssere 10
44488 Betjening af hydrauliske gravemaskiner 5
44489 Betjening af minidumpere og motorbører 1
44490 Betjening af minigravere og minilæssere 2
44491 Grundlæggende rendegravere - Betjening af rendegravere 5
44496 Komprimering med entreprenørmaskiner 2
44542 Kloakering - Ajourføring for rørlæggere 2
44814 Montering af betonelementer 5
45140 Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 1
45141 Brandforanstaltning v. gnistproducerende værktøj 1
45159 Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister 3
45163 Forskalling - udførelse af enkle løsninger 5
45164 Forskalling - udførelse af specielle løsninger 5
45165 Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger 3
45166 Systemforskalling - opstilling af vægforskalling 3
45167 Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton 2
45501 Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5
45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 1
45739 Udstøbning af byggepladsbeton 3
45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5
45896 Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen 3
46659 Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer 5
46967 Kloakering- arbejdsmiljø 2
46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1
46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1
46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2
46971 Kloakering - Beregning af koter, fald og rumfang mv. 2
46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1
46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2
46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamilieshus 3
46975 Kloakering - CAD i.f.m afløbsplaner 3
46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 16
47464 Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3
47565 Fugning af betonelementer 2
47663 Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand 3
47665 Nivellering 5
48344 CAD understøttet beregning og dimensionering 3
48671 Teleskoplæsser - Certifikat 5
48678 Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm 7

RETUR TIL FORSIDEN