Instruks for hygiejne og adfærd for kursister og elever hos AMU-Fyn under COVID-19

These instructions in English:

Denne instruks er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggelse af smitte under COVID-19.

Alle har et fælles ansvar - derfor skal alle overholde denne instruks, for at medvirke til en praksis, der lever op til retningslinjerne udstukket af Sundhedsstyrelsen. Retningslinjerne justeres efter behov, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige, eller der kommer opdateringer.

Ved deltagelse til fysisk undervisning skal du lade dig teste således, at tidspunkt for gennemførelse af testsvar ikke er ældre end 72 timer. Resultatet skal være negativt. Såfremt du ikke kan fremvise et negativt testsvar, bliver du henvist til nærmeste testcenter. Din lærer kontrollerer dine testresultater. Når du har svar, kan du komme på skolen og deltage i undervisning. Hvis du ikke ønsker at vil lade dig teste, kan vi desværre, som lovgivningen er lige pt., ikke tilbyde dig at være en del af undervisningen.

Det er vigtigt, at du bliver i det område, hvor dit undervisningslokale ligger af hensyn til at så få hold har adgang til fællestoiletter. Vi beder dig respektere eventuelle afspærringsbånd. Kantinen vil være åben – dog kan der være begrænset udbud tilpasset omstændighederne.

Som elev/kursist skal du huske at:

Generelt

 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
 • Have vasket hænder med vand og flydende sæbe, inden du kommer ind på skolen
 • Vaske hænder i faste intervaller, fx i hver pause (som minimum hver anden time)
 • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i albue eller engangslommetørklæde.
 • At hænderne vaskes med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra dit undervisningslokale og eksempelvis til et af værkstederne/praktiklokaler.
 • Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask.
 • At anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter, når der ikke er vand og sæbe i nærheden. Du skal vaske hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter.
 • At være opmærksom på ikke at tage hænderne op til ansigtet.
 • Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fællesarealerne.
 • I forhold til mundbind skal du anvende mundbind i fællesarealer (kantine, gange og øvrige opholdsrum). Du er også velkommen til på eget initiativ at anvende disse i undervisningen. Du har mulighed for at købe mundbind i receptionen til 3,00 kr/stk. 
 • Vi opfordrer dig til at installere Corona-app’en.
 • Vi henstiller at du i videst muligt omfang holder 1 meters afstand. Der kan være særlige situationer, hvor det ikke lader sig gøre. Ex ved køretimer. I de tilfælde skal du bære mundbind/visir under kurset kombineret med de øvrige smitteforebyggende tiltag.
 • Såfremt det skulle ske, at du uden for vores åbningstid bliver påvist med Covid-19, er det vigtigt, at du straks skriver en mail og sender denne til jpe@amu-fyn.dk. Mailboksen er bemandet uden for normal åbningstid – også i weekenden.
 • Vi gør endvidere opmærksom på, at definitionen af ”nære kontakter” også er skærpet. Det betyder, at du er nær kontakt hvis:
  • Du har været inden for 2 meters afstand til den smittede i mere end 15 minutter
  • Er du dermed nærkontakt, skal du i selvisolation straks og indtil andet negativt testsvar forligger. Testen skal foretages på dag 4 og dag 6 – regnet efter du sidst var i nærkontakt med den smittede. Det gælder uanset, hvilken virusvariant der er tale om. Endvidere er det vigtigt, at efterleve de generelle smitteforbyggende anbefalinger.

I undervisningen

 • Blive nær dit undervisningslokale.
 • Ophold dig så kort tid på skolen som muligt. Lektielæsning foregår hjemmefra i videst muligt omfang.

I fritiden mellem undervisningsdage

 • Du er ansvarlig for at overholde de til enhver tid gældende regler, jf. COVID-19

Ved brug af maskiner efterleves:

 • Maskiner, redskaber og forbrugsmaterialer udleveres af din underviser.
 • Når du påbegynder og afslutter brugen af redskaber skal de forinden være rengjorte med sprit.
 • Der er ikke adgang til depoter for elever.
 • Ved anvendelse af maskiner, får du udleveret engangshandsker, som du skal bruge.

Andre praktiske oplysninger:

 • Der vil kun være stole til det antal elever, der må være i lokalerne. Hent derfor ikke ekstra stole. Hav en fast plads i klassen, byt ikke stole.
 • Undervisningen foregår for åbne døre/vinduer i videst muligt omfang og ellers med hyppig udluftning.
 • Vi opfordrer til, at I kun færdes i de samme mindre grupper i løbet af dagen.
 • I skal give skolen besked, hvis I bliver syge, og om det er med symptomer på Coronavirus, så vi kan handle på det.
 • Kontakte os, hvis du er i risikogruppe i forhold til at aftale dine muligheder for undervisning. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige forhold i forbindelse med undervisning i førstehjælp.

Vi gør opmærksom på, at du ved manglende vilje til at gå med mundbind, kan blive bortvist fra skolen. Er du af helbredsmæssige årsager undtaget fra at bære mundbind, opfordrer vi til, at du bærer et badge, der viser dette. Du har endvidere mulighed for at kontakte vores vejledere, hvis du ikke selv har muligheder for at have mundbind med til undervisningen. Badge kan f.eks. købes her; https://www.landsforeningen-spor.dk/badge/

 

På AMU-Fyn glæder vi os til at se dig!