Information til kursister

Praktiske og økonomiske forhold på AMU-Fyn

Vores sikkerhedsforskrifter og retningslinjer skal overholdes, således at alle kan få et godt kursus og et behageligt ophold på AMU-Fyn.

Daglig undervisnigstid

Mandag - fredag, kl. 08.00 - 15.24

Mødested

Vi har to afdelinger på h.h.v.
 
               AMU-Fyn, Petersmindevej 50, 5000 Odense C.
                                        og
               C.F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ.
 
Se mødested i din indkaldelse.
 
Er du forhindret i at møde kl. 08.00 på kursets første dag, bedes du venligst meddele os dette inden kl. 09.00. Såfremt du ikke kontakter os, vil din plads blive disponeret til anden side.

Parkering

Parker din cykel eller knallet i eller ved stativerne og din bil eller motorcykel på de afmærkede parkeringspladser.

Arbejdstøj/sikkerhedssko

Såfremt det er nødvendigt at benytte sikkerhedsfodtøj/-sko på kurset, skal du selv medbringe dette.

Sygdom

Sygdom skal meddeles på tlf. 66 13 66 70 inden kl. 09.00 samt til din A-kasse og arbejdsgiver (såfremt du får løn fra denne i forbindelse med kursusdeltagelsen).

Bevis

Du får bevis, hvis du har gennemført kurset tilfredsstillende.

Kantine

I AMU-Fyns kantiner kan du i de 3 daglige pauser købe almindelige kantinevarer og lune retter. Der henstilles til, at du ikke tage mad- og drikkevarer med unden for kantineområdet. Stil stole og service på plads, når du er færdig. Uden for kantinernes åbningstid kan du benytte de opstillede automater.

Dankort

Vi modtager gerne kontantbetalinger, og der kan naturligvis også anvendes dankort og MobilePay i kantinen.

Alkohol og rusmidler

Der er flg. retningslinjer for kursister på centret:
  • Vi har en nul-tolerance over for alkohol og rusmidler
  • Der kan blive gennemført tests.

Rygning

Rygning er tilladt udendørs på de dertil anviste arealer.

VEU-godtgørelse (Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse)

Der søges VEU-godtgørelse for beskæftigede på www.efteruddannelse.dk af arbejdsgiveren. Bemærk frister for udfyldelse af VEU-ansøgning.

Indkvartering

Hvis du bor mere end 60 km fra skolen, kan der søges om tilskud til kost og logi. vi er gerne behjælpelige med at finde indkvartering.

Beskæftigede

Støtteregler for deltagelse i AMU-kurser
  • VEU-godtgørelsen udgør 100% af højeste dagpengesats
  • Fuld egenbetaling for personer, der i forvejen har en kortere/videregående uddannelse.
  • Befordringstilskuddet udgør 0,99 kr. pr. km. udover 24 km dagligt. Samlet tilskud under 34 kr. udbetales ikke.
  • Tilskud til indkvartering udgør indtil 500 kr. for hver overnatning. Det kræver, at du bor mere end 60 km fra skolen.
Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse i forbindelse med deltagelse på AMU-kurser. Virksomheden kan derudover trække områdets uddannelsesfond.

Økonomi

Der opkræves deltagergebyr for:
  • Faglige kurser                    126 kr. pr. dag
  • IT-kurser                             190 kr. pr. dag
  • Holdningsbearb. kurser   190 kr. pr. dag
Gebyrerne opkræves ikke for dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Prøver

Som noget nyt pr. 1/1-20 er der for en lang række af AMU-kurserne indført en prøve, der skal bestås, før du som kursist kan få udstedt  et kursusbevis. Prøven afvikles afslutningsvist på kurset, og kan være såvel skriftlig, mundtlig som praktisk. Du vil efter prøvens afslutning (i særlige tilfælde senest 10 dage efter prøven) få svar på, om denne er bestået/ikke-bestået. AMU-Fyn sender beviset til din kompetencemappe, så du altid efterfølgende har mulighed for at hente det i elektronisk form. 

Sikkerhed

AMU-Fyn har i lighed med virksomheder et sikkerhedsudvalg, som er sammensat af skolens faste personale. Faglæreren har ansvaret for, at alle sikkerhedsregler bliver overholdt i klassen. På nogle uddannelser/kurser skal der anvendes sikkerhedsfodtøj og hjelm, som du selv medbringer.

Støtte i forbindelse med kurset

Har du brug for støtte under dit kursus, hvis der er tale om ordblindhed, psykiske vanskeligheder, høre-, bevægelses- eller synshandicap, kan vi hjælpe dig. Det kan også være, at du har problemer med dansk eller matematik. Kontakt os på tlf. 66 13 66 70, så tager vi en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig gennem forløbet. 

Hvis der er yderligere spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte vores medarbejdere i kursistadministrationen for yderligere information. Tlf. 66 13 66 70.