Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald

Kort fortalt

Efter kurset kan du løse administrativt og juridisk vanskeligt håndterbare problemstillinger i forbindelse med dødsfald i samspil med kirkeværgen. Du har kendskab til arveregler ifm. brugsret til gravsteder, notat- og tavshedspligt mm.

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald
Info om fag

Målgruppe: Kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirkegårdsleder, graver, kordegn, gravermedhjælper m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan løse administrativt og juridisk komplekse og vanskeligt håndterbare problemstillinger i forbindelse med dødsfald i samspil med kirkeværgen.
Deltageren har i den forbindelse kendskab til:
arveregler i forbindelse med brugsret til gravsteder, herunder arveregler i forbindelse med nye familier
udfordringer i forbindelse med brugere med anden religiøs og/eller kulturel baggrund
ubemidledes adgang til udlæg af gravsted
regler om notatpligt
regler om tavshedspligt

Fagnummer: 48306 Håndtering af vanskelige spørgsmål ifm. dødsfald Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 711,75
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Vis privatlivspolitik
Kursuspris
AMU:
DKK 126,00
Uden for målgruppe:
DKK 711,75