Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Se vores udvalg af bygge/anlægskurser

Fugning af betonelementer

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Kort fortalt

Du kan efter kurset medvirke ved udstøbning af fuger af høj kvalitet mellem betonelementer ud fra, hvordan fuger i betonelementbyggeri indgår i bygningernes konstruktive system, hvordan man omstøber armeringsjern og undgår luftlommer i fuger. Du kan endvidere vælge mellem forskellige udstøbningsmetoder, såsom plastisk udstøbning, flydestøbning og pumpestøbning med tixotrope mørtler, til en given opgave.

Info om fag
49077 - Fugning af betonelementer

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltageren kan i samarbejde med erfarne kolleger:
Udstøbe fuger af høj kvalitet mellem betonelementer med indsigt i, hvordan fuger i betonelementbyggeri indgår i bygningernes konstruktive system.
Omstøbe armeringsjern og undgå luftlommer i fuger.
Vælge mellem forskellige udstøbningsmetoder, såsom plastisk udstøbning, flydestøbning og pumpestøbning med tixotrope mørtler, til en given opgave.
Betjene og vedligeholde almindeligt pumpegrej.
Kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde med henblik på at undgå fejl i udfugningsarbejdet.
Udstøbe fuger med indsigt i de særlige forholdsregler, der gælder ved vinterudstøbninger.
Sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de arbejdsmiljømæssige regler for arbejde med cementbaserede produkter til fugeudstøbninger.

Fagnummer: 49077 Fugning af betonelementer Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.390,55