Hvad fejler den syge?

Hvad fejler den syge?

Mål

  1. Eleven kan udføre patientrelaterede funktioner under hensyntagen til patientens fysiske sikkerhed øges.
  2. Eleven kan genkende symptomer på ændrede sygdomstilstande og lette ubehag og forebygge risici hos patienter med specifikke og komplekse sygdomstilstande.
  3. Eleven kan under vejledning og selvstændigt skaffe sig relevant viden om konkrete sygdomme.
  4. Eleven kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.

Fagets profil

Undervisningen vil være en blanding af oplæg fra underviser, videns søgning, fremlæggelser og gruppearbejde.

Der kan evt. tages udgangspunkt i en bestemt afdeling eller en bestemt sygdom.

En del af undervisningen vil være et tværfagligt samarbejde med andre fag på modulet.

Der kan forekomme besøg fra fagpersoner, eller folk der lider af en specifik lidelse.

Der vil være opgaver der skal afleveres elektronisk.

Der vil være stof der skal læses og fremlægges enten i grupper eller alene.

Fagligt indhold

Vi vil arbejde med emne som:

  • Det raske menneske, vi ser på normalværdier som blodtryk, blodsukker, lungefunktion, BMI mf. Hvornår er man rask?
  • Hvilke symptomer skal en serviceassistent se efter ved kontakt med en patient, fx transport, rengøring af stuen, forflytninger mm
  • Hvordan passer jeg på patienten i patientrelaterede situationer? Og hvad med mig?
  • Hvor finder jeg viden om relevante sygdomme og hvad skal jeg bruge viden til?
  • Hvem er mine samarbejdspartnere, og hvem og hvad skal jeg give besked om?

Der arbejdes med forskellige sygdomscases som skal fremlægges for de andre

Der vil være overlap med tværfaglige emner med andre fag, der har relevans for faget

Hvornår er man rask?

Hvad skal jeg være obs på omkring en patient og hvem skal have besked?

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes
Udbydes på begynder niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.