Etik i sundhedssektoren

Etik i sundhedssektoren

Mål

  1. Eleven har kendskab til sundhedsloven og tavshedspligten om patienter/borger og deres behandling.
  2. Eleven har forståelse for patienters blufærdighed og intimsfære og kan tilpasse sin adfærd hertil.
  3. Eleven kan ved sin adfærd og kommunikation udvise respekt over for andre, uanset disses etniske og religiøse tilhørsforhold.
  4. Eleven kan udføre arbejde hos borger/patient under hensynstagen til patientens tilstand og situation.

Fagets profil

Dette fag vil ligge tværfagligt sammen med de andre fag omkring patienten/borgeren.

Fagligt indhold

Vi vil komme ind på de ovenstående mål i de cases og rollespil der ellers ligger i faget og det vil være et tilbagevende emne.

Bedømmelseskriterier

Standpunktskarakter

Bestået/ikke bestået
Udbydes på rutineret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.