Rengøring og samfundet

Rengøring og samfundet

Mål

  1. Eleven kender til rengøringsfagets historie gennem tiderne.
  2. Eleven får kendskab til rengøringsbranchens karakteristika og indsigt i rengøringsfagligheden.
  3. Eleven kender de vigtigste aktuelle udfordringer i faget.
  4. Eleven kender til arbejdsorganisering herunder overenskomster og den danske model.

 Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, vil kunne give en idé om, hvordan løsningsforslag danne præcedens for fremadrettede resultater.

Fagligt indhold

I dette fag lærer du noget om rengøringsfagets historie op igennem tiden fra bondesamfund til videns- og informationssamfundet. Vi ser på udviklingen og fagligheden fra husmoderens rolle til den professionelle rengøringsassistent (serviceassistent).

Vi skal arbejde med den danske models opbygning og forståelse af den.

Bedømmelseskriterier 

7-trins skalaen anvendes. 
Udbydes på ekspert niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.