Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse

Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse

Mål 

Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse  -  rutineret

  1. Eleven kan foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
  2. Eleven kender principperne for opmåling i forhold til arbejdsplaner.
  3. Eleven kender til anvendelse af informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.
  4. Eleven kan udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
  5. Eleven kan anvende informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer

Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse  -  avanceret

  1. Eleven kan selvstændigt foretage en personlig planlægning af eget arbejdsområde i forhold til kundens ønsker, arbejdsplanen og den beregnede tid.
  2. Eleven kan udføre opmåling til arbejdsplaner.
  3. Eleven kan anvende informationsteknologi ved arbejdsplanlægning.
  4. Eleven kan selvstændigt udføre synligt rengørings- og servicearbejde under hensyntagen til krav om samarbejde, fleksibilitet og ansvarsbevidsthed og med forståelse for betydningen af en god personlig fremtræden.
  5. Eleven kan anvende informationsteknologi til kommunikation med ledere og kollegaer.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver, sammen med den teoretiske viden, vil kunne give idéer til, hvordan planlægningsopgaver fungerer og anvendes, så dette kan bruges som parameter for fremtidige løsningsforslag.

Fagligt indhold

Der vil i faget blive arbejdet med hvordan man læser og forstår de forskellige arbejdsplaner. Hvilken betydning dette har, for at kunne levere de rengøringsopgaver, som kunden har ønsket eller er blevet lovet. Dette medfører samtidig også, at man er bevidst om en god personlig fremtræden samt at kommunikationen mellem leder og kunde kan foregå gennem forskellige kommunikationsformer.

I faget bliver der også arbejdet med, hvordan man kommer frem til den beregnede rengøringstid.

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes
Udbydes på rutineret og avanceret niveau.

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.