Anvendelse af motorsav 1

Deltageren kan vurdere risici ved almindelige træfældningsopgaver, herunder vurdere personlig og andre personers sikkerhed. Deltageren kan anvende motorsaven til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer og tilsvarende, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til generel fældeteknik for mindre træer. Deltageren kan afgrene og opskære mindre fældede træer i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø og på baggrund af kendskab til afgrenings- og opskæringsteknikker for mindre træer. Deltageren kan vurdere motorsavens sikkerhedsmæssige stand, udføre daglig rensning af motorsaven og vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger
I uddannelsen opnår deltagerne viden om risici og sikkerhed ved anvendelse af motorsav, fældeteknik for mindre træer samt motorsavens sikkerhedsmæssige stand og vedligeholdelse. I uddannelsen afprøver deltagerne grundlæggende færdigheder i anvendelse af motorsav til enkle fældningsopgaver af mindre træer, juletræer eller tilsvarende
Uddannelsen henvender sig til beskæftigede inden for skov-, naturpleje-, landbrugs-, maskinstations- og gartneriområdet som skal udføre enkle fældningsopgaver med motorsav af mindre træer, juletræer eller tilsvarende.

Kursus info

Varighed
5 dage
Kursusnummer
44364
Kontaktperson
Lis Rasmussen ( lr@amu-fyn.dk )
Tlf: 66136670
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
620 kr
Pris for ledige
5144 kr
Pris for højtuddannede
5144 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

11. - 15. nov 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
4 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
11. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420762121
Aktivitetsnummer
g04436411903
Kontakt skolen for yderligere info
25. - 29. nov 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
7 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
23. november 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420762120
Aktivitetsnummer
g04436411902
Kontakt skolen for yderligere info
13. - 17. jan 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
10. januar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420762196
Aktivitetsnummer
g04436412001
Kontakt skolen for yderligere info
17. - 21. feb 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420762197
Aktivitetsnummer
g04436412002
Kontakt skolen for yderligere info
23. feb - 27. mar 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
20. februar 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420762198
Aktivitetsnummer
g04436412003
Kontakt skolen for yderligere info
23. - 27. nov 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
23. november 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420803919
Aktivitetsnummer
g04436412004
Kontakt skolen for yderligere info
14. - 18. dec 2020
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
12 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
14. december 2020
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
5 dage
Kontaktperson
Lis Rasmussen
Email
Tlf
66136670
Kviknummer
461420803920
Aktivitetsnummer
g04436412005
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage