Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer

Deltagerne kan:- Vurdere forskellige ledningsmaterialers fysiske og driftsmæssige tilstand.- Anvende tv-inspektionsudstyr i afløbsinstallationer ved forundersøgelser, lokalisering og kortlægning af afløbsledninger. - Klassificere og afrapportere observationer i henhold til et standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem. - Udføre relevant kvalitetssikring af det udførte arbejde. - Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
Deltagerne kan anvende tv-inspektionsudstyr i afløbsinstallationer og vurdere disses fysiske og driftsmæssige tilstand og på denne baggrund kalssificere og afrapportere observationerne i et standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem.
Uddannelsen er målrettet personer, der har gennemført rørlægger- og kloakmesteruddannelsen.

Kursus info

Varighed
4 dage
Kursusnummer
41356
Kontaktperson
Jasmina Petrovic ( jap@amu-fyn.dk )
Tlf: 63135103
Priser
i
Deltagerpris Pris for personer i arbejde Pris for ledige Prisen betales af jobcentret / kommunen. Gælder for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse samt kontanthjælpsmodtagere m.m. Pris for højt uddannede Du skal betale fuld pris hvis du har en videregående uddannelse. Er du i tvivl om dit uddannelsesniveau kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på www.ug.dk
Deltagerpris
496 kr
Pris for ledige
3100 kr
Pris for højtuddannede
3100 kr
Deltagere med videregående eller højere uddannelser (over erhvervsuddannelsesniveau) skal betale fuld kursuspris.

Hold med ledige pladser

28. - 31. okt 2019
Petersmindevej 50, 5000 Odense C
10 Ledige pladser
Tilmeldingsfrist
28. oktober 2019
Undervisningstid
Kl. 08:00 - 15:24
Varighed
4 dage
Kontaktperson
Jasmina Petrovic
Email
Tlf
63135103
Kviknummer
461420789226
Aktivitetsnummer
b04135611900
Kontakt skolen for yderligere info
x

Hvad er din rolle?

x

Forespørgsel

Dette er IKKE en tilmelding til:

- men en forespørgsel. Send os dine oplysninger og vi vender tilbage