Transport og lager

På grund af strukturforandringer, international arbejdsdeling og høje krav til kvalitet, tid og pris er transport og styring af materiel , varer og service i dag, verdens største erhvervsområde i vækst.

Kurser indenfor Transport og lager

Transport og lager

På grund af strukturforandringer, international arbejdsdeling og høje krav til kvalitet, tid og pris er transport og styring af materiel , varer og service i dag, verdens største erhvervsområde i vækst. De høje krav fremmer udviklingen af nye transportmuligheder og nye materiel  og it-baserede styringssystemer. Holdningen til samarbejde, kvalitetsbevidsthed og kvalitetsstyring bliver også en del af fremtidens konkurrenceparametre inden for transportområdet. Hertil kommer nationale og international lovgivning om certifikater og dokumentation til udøverne af transportfunktionerne.

Derfor har alle organisationer idag, offentlige som private, brug for veluddannede og motiverede medarbejdere på alle niveauer i transport- og logistikkæden. Og her kan vores kurser og uddannelser hjælpe dig eller din virksomhed med lige netop, det du ønsker. Vi har mange forskellige former for chaufføruddannelse og kurser i stort kørekort.

Generelt om vores kursus- og uddannelsesudbud inden for transport:

  • Alle kurser og uddannelser repræsenterer et uddrag af godkendte uddannelseselementer/plankurser
  • Indholdet i kursusudbuddet har national og grænseoverskridende værdi
  • Erhvervsområdets godkendte plankurser har alle meritværdi, som kan overføres til voksenerhvervsuddannelserne for erhvervsområdet under erhvervsuddannelsesloven
  • Udvikling og tilpasning af vores kurser og chaufføruddannelser foregår i et samspil mellem bruger, udbyder samt efteruddannelsesudvalgene under Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)
  • Kursusafviklingen foregår efter mål- og rammestyring, gennemført i samarbejde med udvalgte faglærere, som er trænet og godkendte af efterudannelsesudvalgene under Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)

Er du i tvivl om, hvilken chaufføruddannelse, du skal vælge eller har du spørgsmål vedrørende stort kørekort, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tag dit kursus for varebilsvognmænd hos DTL.

DTL udbyder nu varebilsvognmandskursus, således at du kan opnå de nødvendige kvalifikationer for at få tilladelserne på plads, inden de nye regler på varebilsområdet træder i kraft d. 1. juli 2019.

Tid og sted:

Uge 18 i Roskilde
Uge 21 i Viborg

Læs mere om kurset

Prøver i AMU

Der er for mange af vores kurser mulighed for at aflægge en prøve, som efterfølgende vil udløse et AMU-bevis. Alternativt vil du efter kurset modtage et deltagerbevis.

Læs mere om Prøver i AMU.

Kontakt

Kontakt transportområdet

Tlf. 66 13 66 70
amu-fyn@amu-fyn.dk.

 

Direkte kontaktinformation fremgår af underkategorierne.

Brochurer

AMU-Fyn totalløsning

Totalløsningen 10370320 DCC.pdf

Kompetencefonde

Kompetencefonde - styr på refusionsmulighederne

Vinterfyring transport

Vinterfyring transport

Arbejdsmiljøuddannelse i transportbranchen

Arbejdsmiljøuddannelse i transportbrancen ARBEJDSMILJØEksperten.pdf

Kursuskatalog personbefordring

Kursuskatalog personbefordring

Kursuskatalog godstransport

Kursuskatalog godstransport

Nyheder indenfor Transport og lager