TIG-svejsning stumpsømme tynd rustfri rør, alle positioner

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG-svejsning proces 141 af stumpsømme i tyndvæggede rustfrie rør med en vægtykkelse på mindre end 3 mm i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608, i nedennævnte  svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 9 med såvel pulserende som konstant lysbue.

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af stumpsømme i tyndvæggede rustfrie rør, på følgende områder:

 •          Svejsemetoder og udstyr   
 •          Materialelære    
 •          Tilsatsmaterialer
 •          Svejsefejl og kontrolmetoder
 •          Svejserækkefølge og procedure
 •          Fugeformer og tildannelse
 •          Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 •          Certificering af svejsere

Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udfører nedennævnte svejsninger:

 • BW-T-PA                          
 • BW-T-PC                          
 • BW-T-PH                          
 • BW-T-H-LO45                  

Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322, punkt 4.5, tabel 4 + 5

Ved aflæggelse af prøverne skal disse visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.

For yderligere information kontakt kursussekretær Mette Nielsen, tlf. 63 135 102 / mn@amu-fyn.dk.