MAG-svejsning af rustfri stål proces 135 eller 136

Kontakt kursussekretær Mette Nielsen vedr. tilmelding, tlf. 63 135 102.

Deltagerne har viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af svejseproces 135 eller svejseproces 136, på følgende områder:

 • Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Svejsemetoder og udstyr
 • Materialelære
 • Tilsatsmaterialer
 • Håndtering af rustfri stål
 • Fugeformer og tildannelse
 • Svejseteknik
 • Visuel bedømmelse af svejsninger
 • Svejsefejl og kontrolmetoder

Deltagerne kan med udgangspunkt i ovenstående viden og ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedure-specifikationer samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre svejsning af kantsømme og stumpsømme med enten svejsemetoden MAG-svejsning svejseproces 135 i godstykkelse 2 – 6 mm eller MAG-svejsning svejseproces 136 i godstykkelserne 5 – 10 mm i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. CR/ISO 15608.

 Målet anses for nået, når deltageren kan udføre følgende svejsninger med proces 135:

 •  FW - P- PB                 2-n strenge
 •  FW - P- PG                 2-n strenge 
 •  FW - P- PD                 2-n strenge
 •  BW - P- PA                 2-n strenge
 •  BW - P- PG                 2-n strenge
 •  BW - P- PC                 2-n strenge

 Eller følgende svejsninger med proces 136:

 •  FW - P- PB                  2-n strenge
 •  FW - P - PF                 2-n strenge
 •  FW - P- PD                 2-n strenge
 •  BW - P- PA                 2-n strenge
 •  BW - P - PF                 2-n strenge
 •  BW - P- PC                  2-n strenge

  Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedure specifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.